Batterijondersteuning

Batterij vervangen

Wanneer de batterij minder dan 20% van de geschatte levensduur over heeft:

 1. De LED midden op het toetsenbord van het slot zal geel oplichten.
 2. Een e-mailbericht wordt verzonden aan de sloteigenaar.
 3. Een pictogram voor zwakke batterij verschijnt in de app.
 4. In de geschiedenis van het slot verschijnt een waarschuwing voor een zwakke batterij.

On de batterij te vervangen in de 4400 serie:

 1. De LED midden op het toetsenbord van het slot zal geel oplichten om een zwakke batterij aan te geven.
 2. Ontsluit en open het slot.
 3. Trek de batterijlade onderin het slot uit en verwijder de oude batterij.*
 4. Installeer een nieuwe CR2450-batterij met de positieve (+) kant richting de achterkant van het slot.
 5. Sluit de batterijlade.
  * De batterijlade schuift alleen volledig uit wanneer het slot in de open-stand is.
Batterij vervangen in 4400-serie

On de batterij te vervangen in de 4401 serie:

 1. De LED midden op het toetsenbord van het slot zal geel oplichten om een zwakke batterij aan te geven.
 2. Ontsluit en open het slot.
 3. Trek, met de achterkant van het slot naar u toe, de bodembedekking omlaag en neem die weg.
 4. Draai met een muntje het sleufje in de batterijklep 90 graden tegen de klok in. *Open de batterijklep en verwijder de oude batterij.
 5. Installeer een nieuwe CR2-batterij met de positieve (+) kant naar rechts gericht.
 6. Sluit de batterijlade, draai het sleufje 90 graden met de klok mee terug en doe de bedekking van de onderkant er weer op.
  * Het sleufje in de batterijklep zal alleen draaien wanneer het slot in de open-stand is.

*Let erop dat na het installeren van een nieuwe batterij het pictogram voor een zwakke batterij niet langer wordt weergegeven in de app nadat de app en het slot met elkaar communiceren. Het duurt echter 2 tot 24 uur voordat de gele LED op het slot zelf stopt.

Batterij vervangen in 4401-serie

Ontsluiten met externe batterij (batterijsprong)

Om de 4400-serie te ontsluiten met een externe batterij:

 1. Is de batterij leeggeraakt terwijl het slot is gesloten, trek dan de batterijlade deels uit totdat deze stopt om het sprongcontactpunt te tonen. Forceer de lade niet verder open.
 2. Houd een nieuwe CR2450-batterij in de sleuf bij een hoek van 45 graden, met de positieve (+) zijde richting de voorzijde van het slot.
 3. Druk, terwijl u de batterij op zijn plaats houdt, met een geautoriseerd mobiel toestel binnen bereik van het slot, op een willekeurige knop van het slot (indien in de werkstand Touch Unlock). Opent het slot niet, voer dan de hoofdcode in op het toetsenbord van het slot.
 4. Open het slot wanneer deze ontsloten is, trek de batterijlade uit en installeer een nieuwe CR2450-batterij.
 5. Sluit de batterijlade.
Batterij ontsluiten op 4400-serie

Om de 4401-serie te ontsluiten met een externe batterij:

 1. Is de batterij leeggeraakt terwijl het slot gesloten is, trek dan de bodembedekking omlaag en neem deze weg.
 2. Houd een batterij van 9 V op de sprongcontacten op de onderkant van het slot.
 3. Druk, terwijl u de batterij op zijn plaats houdt, met een geautoriseerd mobiel toestel binnen bereik van het slot, op een willekeurige knop van het slot (indien in de werkstand Touch Unlock). Opent het slot niet, voer dan de hoofdcode in op het toetsenbord van het slot.
 4. Is hij ontsloten, open dan het slot en de batterijklep en installeer een nieuwe CR2-batterij.

*Let erop dat na het installeren van een nieuwe batterij het pictogram voor een zwakke batterij niet langer wordt weergegeven in de app nadat de app en het slot met elkaar communiceren. Het duurt echter 2 tot 24 uur voordat de gele LED op het slot zelf stopt.

Batterij ontsluiten op 4401-serie