Privacyverklaring van Master Lock Company LLC

Ingangsdatum: 11 juli 2019.

Welkom! Bedankt voor uw bezoek aan een aanbod van Master Lock Company. Ter informatie bieden we u deze kennisgeving met uitleg over onze praktijken met online gegevens en de keuzes die u kunt maken wat betreft het verzamelen en gebruiken van de gegevens die u verstrekt of die wij verzamelen via onze website en onze andere gerelateerde mobiele websites, diensten, hulpmiddelen, mobiele en andere applicaties waarop deze Privacyverklaring betrekking heeft (de 'Site'). De Site is eigendom van en wordt beheerd door Master Lock Company LLC ('Master Lock', 'we', 'ons').

Inhoud

 1. Strekking en instemming
 2. Gegevens die wij verzamelen
 3. Gebruiksdoelen en bewaren van gegevens
 4. Uw keuzes
 5. Openbaren van gegevens aan derde partijen
 6. Gegevens die u deelt op de Site
 7. Communicatievoorkeuren en marketing (uitschrijving)
 8. Volgtechnologieën (cookies)
 9. Uw persoonlijke gegevens inzien, controleren en wijzigen
 10. Kennisgeving aan inwoners van Californië
 11. Rechten van betrokkenen in de EU
 12. Koppelingen naar sites van derden
 13. Privacy van kinderen
 14. Internationale informatieoverdracht
 15. Kennisgeving in verband met updates
 16. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Privacybeleid

2. Gegevens die wij verzamelen

(a) Gegevens registratie en account: u mag op onze Site rondkijken zonder ons te vertellen wie u bent of ook maar enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. Kiest u ervoor om u te registreren voor een account bij ons, dan vragen wij van u het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord, kiest u ervoor uw persoonlijke gegevens te verstrekken en bent u niet langer anoniem voor ons. Wanneer u een account aanmaakt, een profiel creëert, producten koopt, of anderszins interactie heeft met onze Site, verstrekt u wellicht persoonlijke gegevens, zoals naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, betaalgegevens (verwerkt door een derde die betalingen verwerkt), postcode en andere relevante gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen gekoppeld aan uw account/profiel wanneer u inlogt als ingeschreven gebruiker. We verzamelen ook gegevens met betrekking tot het bedrijf dat u vertegenwoordigt en demografische gegevens zoals domeingegevens, postcodes en interessegebieden.

(b) Gegevens voor het reageren op uw verzoeken: U verstrekt ons mogelijk uw persoonlijke gegevens zodat we kunnen reageren op uw verzoeken, u nieuwsbrieven en andere berichten kunnen sturen die u aanvraagt. Informatie over hoe u kunt aangeven dat u geen commerciële communicaties van ons wilt, vindt u in het gedeelte onder de kop 'Uw keuzes' hieronder.

(c) Informatie uit andere bronnen: de gegevens die wij verzamelen worden mogelijk gecombineerd met gegevens die elders zijn vastgelegd en die zij in overeenstemming met de wet en/of uw toestemming hebben verkregen. We kunnen, bijvoorbeeld, gegevens van u ontvangen via evenementen die wij gezamenlijk bijwonen en via samenwerking met derde partijen.

(d) Mobiele gegevens: indien u de Site via een mobiel toestel bezoekt, kunnen wij bijkomende gegevens van u verzamelen (bijvoorbeeld, uw unieke toestelidentificatie of een mobiel nummer).

(e) Technische gebruiksgegevens: Wanneer u onze Site bezoekt, verzamelen wij gebruiksgegevens die door uw computer, mobiel of ander toegangsapparaat naar ons zijn verzonden en die ons vertellen hoe u de Sites gebruikt ('gebruiksgegevens'). Wij gebruiken volgtechnologieën, zoals pixel-tags, cookies, flash-cookies, Clear GIF's (web beacons), embedded scripts, Javascript, lokale opslag en e-tags/cache browsers voor het verzamelen van gebruiksgegevens. Tijdens uw bezoek kan het zijn dat we met softwaretools metingen doen en sessiegegevens verzamelen, zoals paginareactietijd, downloadfouten, bestede tijd op specifieke pagina's en gegevens betreffende paginainteractie.

(f) Locatiegegevens: Binnen een of meer van onze verbonden producten verzamelen we locatiegegevens van de precieze locatie van het toestel waarmee u verbinding maakt met het product op het moment van het gebruik. Hieronder kan informatie vallen over de locatie van uw toestel die is afgeleid van uw toestel's gps, Bluetooth-identificaties en wifi-signaal. We leveren u deze gegevens in rapporten en auditverslagen op uw verzoek.

Gebruiksdoelen en bewaren van gegevens

(a) We verzamelen informatie over u voor onze legitieme zakelijke belangen, het beter begrijpen van uw belangen en het verbeteren van uw ervaring als gebruiker van de Site. Zie voor meer informatie over het gebruik van volgtechnologieën en cookies paragraaf 8 van deze privacyverklaring.

(b) Wij verzamelen informatie over u om de Site en onze producten aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren. In sommige gevallen wanneer u de gegevens niet aan ons verstrekt, zijn wij niet in staat om de diensten te leveren die u vraagt of remt dit anderszins onze mogelijkheden om de Site te beheren.

(c) Beheren van onze Site: wij gebruiken de verzamelde gegevens om (i) te reageren op uw verzoeken of bestellingen; (ii) klantenservice te bieden (bijvoorbeeld om geschillen op te lossen, te reageren op feedback, of problemen met uw account/profiel of de Site op te lossen); (iii) uw ervaring te personaliseren door het aanbieden van content op de Site, zoals gerichte reclame/communicatie waarvan wij geloven dat deze voor u het interessantst is; (iv) de Site te verbeteren en (v) u informatie te geven over uw account.

(d) Analyseren en aggregeren van niet-persoonlijke gegevens: we gebruiken geaggregeerde informatie over onze gebruikers en niet-persoonlijke gegevens voor het analyseren van de Site en gebruikersgedrag, en we stellen geaggregeerde rapporten op.

(e) Fraudepreventie: we gebruiken gegevens van de Site voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude, breuken in de beveiliging en potentieel ongeoorloofde of strafbare activiteiten en het afdwingen van onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op het Master Lock-product of de Site die u gebruikt.

(f) Met u communiceren: we gebruiken uw gegevens voor contact met u voor het onderhouden van de Site, uw account, of om te voldoen aan de door u aangegeven voorkeuren, of voor het leveren van ander door u aangevraagde diensten, zoals beschreven op het moment dat we de gegevens van u, of voor contact met uit hoofde van andere wettelijk toegestane redenen.

(g) Marketinganalyse: We kunnen de informatie (inclusief persoonlijke gegevens) gebruiken om te begrijpen hoe gebruikers de Site en onze producten gebruiken en om onze Site en producten te verbeteren.

(h) Bewaren van gegevens: uw gegevens worden door ons bewaard voor zolang dat voor ons nodig om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en andere zakelijke doeleinden, waaronder internationale wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens.

4. Uw keuzes

Regelen hoe en wanneer u commerciële kennisgevingen van Master Lock wilt ontvangen kunt u doen op de Site, of door de instructies in de kennisgevingen volgen. Als u ermee hebt ingestemd dat we persoonlijke gegevens van u verzamelen of expliciet hebt ingestemd in het door ons verzamelen van speciale/gevoelige categorieën persoonsgegevens, kan uw toestemming te allen tijde worden ingetrokken. Ga voor meer informatie over hoe u zich uitschrijft voor marketingcommunicaties naar paragraaf 7 (Communicatievoorkeuren en marketing (uitschrijven)), en voor informatie over hoe u uw persoonlijke gegevens kunt wijzigen of bijwerken, of om uw toestemming in te trekken naar paragraaf 9 (Uw persoonlijke gegevens inzien, controleren en wijzigen). Ga voor informatie over de rechten van burgers van de Europese Economische Ruimte (EER), naar paragraaf 11 (Burgers van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland).

Mobiele push-berichten/waarschuwingen
Met uw toestemming kunnen we promotionele en niet-promotionele push-berichten of waarschuwingen naar uw mobiele apparaat verzenden wanneer u bepaalde van onze producten en services gebruikt. U kunt promotionele berichten op elk moment deactiveren door de meldingsinstellingen op uw mobiele apparaat te wijzigen of door contact met ons op te nemen via het e-mailadres dat hieronder wordt vermeld in paragraaf 16.

Toestelinhoud in de mobiele app
Met uw toestemming hebben bepaalde van onze producten en diensten met mobiele app toegang tot informatie op uw mobiele toestel, zoals uw sms- en e-mailfunctionaliteit. U kunt dergelijke toegang altijd intrekken door onze producten geen toegang te geven tot de sms- en e-mailfunctionaliteit voor een specifieke taak of, indien voor meerdere taken, naar de instellingen van uw apparaat te gaan en de toegang van de app tot die gegevens te verwijderen. Houd er rekening mee dat als u toegang inschakelt en vervolgens die toegang verwijdert, dit van invloed kan zijn op de beschikbaarheid en functionaliteit van het product of de service en van bepaalde functies van de mobiele app.

5. Doorgeven

Gegevens die zijn verzameld op de Site, kunnen worden gedeeld met:

(a) De ondernemingsfamilie van Fortune Brands Home & Security, Inc.: we kunnen de informatie die we over u verzamelen delen met de Fortune Brands-ondernemingsfamilie en hun en onze gelieerde en dochterondernemingen, evenals met externe leveranciers en dienstverleners. De informatie kan worden vrijgegeven (i) om gezamenlijke content en onze diensten te bieden (bijv. registratie, transacties, analyse en klantenondersteuning); (ii) om mogelijk illegale handelingen, schendingen van ons beleid, fraude met en/of gegevensbeveiliging te helpen detecteren en voorkomen; (iii) om beslissingen te nemen over Fortune Brands Home & Security of de activiteiten van derden, activa, bedrijfsvoering, rechten, producten, sites, applicaties, services, hulpmiddelen en communicatie en (iv) verwerking en opslag van informatie.

(b) Serviceproviders en andere derde partijen We zijn gerechtigd uw gegevens door te geven aan dienstverleners onder contract die helpen met onze bedrijfsactiviteiten (zoals, maar niet beperkt tot, fraudeonderzoeken, het verzamelen van facturen, betalingsverwerking, verzending, werving, werkgelegenheid, onderzoek en siteanalyses en -werkzaamheden). We kunnen uw informatie ook delen met derden voor verdediging tegen juridische claims; voor het onderzoeken, voorkomen of bestrijden van illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid of schending van de gebruiksvoorwaarden van Master Lock; om onze activiteiten, bezittingen en intellectuele eigendom te beschermen; om ons in staat te stellen passende rechtsmiddelen te zoeken of schade te beperken; om een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht van activa of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen na te streven; of zoals anders vereist door de wet.

(c) Andere entiteiten met uw instemming Andere derde partijen aan wie u ons expliciet vraagt uw gegevens te verzenden (of van wie u anderszins expliciet op de hoogte bent gesteld en toestemming hebt gegeven bij het gebruik van een specifieke dienst).

(d) Handhaving van regels en wetten Wetshandhaving, overheidsinstanties of geautoriseerde derde partijen, in reactie op een geverifieerd verzoek in verband met een strafrechtelijk onderzoek, of vermeende illegale activiteit, of enige andere activiteit die ons, u of een andere Master Lock-gebruiker kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen zullen we alleen gegevens bekend maken die relevant en noodzakelijk is voor de inspectie of het onderzoek.

(e) Overgang van bestuur - nieuwe eigenaars Andere bedrijfsentiteiten, mochten we plannen hebben om samen te gaan met of overgenomen te worden door deze. Als een dergelijke combinatie zich voordoet, zullen we met in redelijkheid te verwachten inspanningen de nieuwe gecombineerde entiteit verzoeken deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonlijke informatie te volgen. Als uw persoonlijke gegevens afwijkend van deze Privacyverklaring worden gebruikt, ontvangt u hiervan vooraf bericht.

(f) Advertentienetwerken Op de Site kunnen we met derden samenwerken voor reclamedoeleinden, verzorging van het verzamelen van gegevens, rapportage, meting van advertentiereacties en siteanalyses en hulp bij het leveren van relevante marketingberichten en advertenties. Deze derden kunnen hun eigen volgtechnologieën/cookies bekijken, bewerken of instellen. Het gebruik van deze technologieën door deze derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacybeleid en valt niet onder deze Privacyverklaring. Ze kunnen ook informatie verkrijgen over andere applicaties die u hebt gedownload naar uw mobiele toestel, de mobiele websites die u bezoekt en andere informatie over u of uw apparaat, om anonieme gerichte advertenties op de Site en elders te analyseren en te bedienen. Ga voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties of om ervoor te zorgen dat uw webbrowser-gegevens niet worden gebruikt voor gedragsadvertentiedoeleinden naar www.aboutads.info/choices of, voor gebruikers in de EU, http://www.youronlinechoices.eu/.

(g) Bedrijven in de mobiele sector Als u de Site bezoekt via een mobiel toestel, kunnen we uw gegevens ook delen met providers, besturingssystemen en platforms.

(h) Schending van voorwaarden We kunnen informatie over u vrijgeven als wij denken dat uw acties niet in overeenstemming zijn met onze gebruikersovereenkomsten of ons gebruiksbeleid, of om de rechten, eigendom en veiligheid van Master Lock of anderen te beschermen.

6. Gegevens die u deelt op de Site

Plaatst u informatie of content, zoals door foto's, commentaar op een blog of deelname aan online forums of communities, of communiceert u met onze Site via sociale-mediasites, plug-ins of andere applicaties, dan kan, afhankelijk van uw privacy-instellingen, deze informatie openbaar worden op internet. Wij kunnen verder gebruik van deze informatie niet voorkomen. U kunt bepalen welke gegevens u deelt via privacy-instellingen die beschikbaar zijn op sommige social-mediasites. Raadpleeg het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze sites van derden voor meer informatie over hun privacypraktijken, waarop we geen invloed hebben.

7. Communicatievoorkeuren en marketing (uitschrijven)

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw toestemming. We kunnen uw gegevens combineren met gegevens die we verzamelen via andere bedrijven en deze gebruiken om de Site te verbeteren en te personaliseren. Als u geen marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u uw communicatievoorkeuren aangeven in de directe communicatie van ons of via uw account-/profielinstellingen. U mag voor uw geregistreerde account niet afzien van administratieve e-mails (bijvoorbeeld e-mails over uw transacties of beleidswijzigingen).

8. Volgtechnologieën (cookies)

Wanneer u de Site bezoekt, kunnen wij en onze zakelijke partners volgtechnologieën gebruiken om uw online ervaring te verbeteren of ons aanbod aan te passen.

Nog een paar belangrijke dingen die u moet weten over ons gebruik van volgtechnologieën (cookies):

 • We bieden bepaalde functies die alleen beschikbaar zijn dankzij het gebruik van volgtechnologieën.
 • We gebruiken zowel sessie- als persistente volgtechnologieën. Volgtechnologieën (bijvoorbeeld cookies) kunnen persistent zijn (d.w.z. ze blijven op uw computer totdat u ze verwijdert) of tijdelijk (d.w.z. ze gaan mee totdat u uw browser afsluit). U bent altijd vrij om volgtechnologieën te weigeren als uw browser dit toestaat, hoewel dit uw gebruik van de Site kan verstoren. Raadpleeg de help van uw browser, browseruitbreidingen of geïnstalleerde applicaties voor instructies over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van volgtechnologieën zoals cookies.
 • Als u een geregistreerde gebruiker bent en u specifiek verzoekt dat onze website uw inloggegevens onthoudt, staat u ons toe om een permanente cookie op uw computer te plaatsen.
 • U kunt volgtechnologieën/cookies van onze externe serviceproviders tegenkomen die wij op onze site hebben toegestaan en die ons helpen met verschillende aspecten van onze website-activiteiten en -diensten, zoals Google Analytics.
 • U kunt ook volgtechnologieën van derden tegenkomen op bepaalde pagina's van de websites die wij niet in de hand en niet geautoriseerd hebben. (Als u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die is gemaakt door een andere gebruiker, kan er een cookie worden geplaatst door die webpagina).

9. Uw persoonlijke gegevens inzien, controleren en wijzigen

Geregistreerde leden kunnen op elk gewenst moment persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen door in te loggen op hun account op de Site. Uw persoonlijke gegevens werkt u het best onmiddellijk bij zodra deze veranderen of niet kloppen. We mogen bepaalde gegevens van afgesloten accounts bewaren, zodat we ons aan de wet kunnen houden, fraude kunnen voorkomen, kunnen helpen met onderzoeken, geschillen kunnen oplossen, programma's kunnen analyseren, onze Gebruiksvoorwaarden kunnen handhaven of andere wettelijke toegestane maatregelen kunnen nemen. Net zo mogen we, als uw account of lidmaatschap wordt beëindigd of opgeschort, bepaalde gegevens bewaren om herregistratie te voorkomen. Als u geen account bij ons hebt, kunt u ons e-mailen via het e-mailadres dat staat aangegeven in paragraaf 16 met uw vragen.

10. Kennisgeving aan inwoners van Californië

Bent u een inwoner van Californië, dan vereist de California Consumer Privacy Act ("CCPA") dat wij de volgende informatie verstrekken met betrekking tot het door ons verzamelen, gebruiken en openbaren van persoonlijke gegevens, zoals vastgelegd in de bepalingen van de CCPA.

 • Categorieën verzamelde persoonlijke gegevens. In de voorgaande 12 maanden hebben we mogelijk een of meer van de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzameld: identificatiegegevens, kenmerken van beschermde classificaties onder de Californische of Amerikaanse wetgeving, commerciële informatie, internet- en elektronische netwerkactiviteit, geolocatiegegevens, audio- en visuele informatie, gevolgtrekkingen over uw voorkeuren en andere categorieën persoonlijke gegevens die betrekking hebben op u of redelijkerwijs met u kunnen worden geassocieerd.
 • Zakelijk of commercieel doel voor het verzamelen en gebruiken van gegevens. We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen voor een of meer van de volgende zakelijke doeleinden: om onze productdiensten aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren; om trends, gebruik en activiteit met betrekking tot onze producten te volgen en te analyseren; om frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen en om de rechten en eigendommen van ons en anderen te beschermen; wedstrijden, loterijen en promoties te faciliteren en inzendingen en beloningen te verwerken en leveren; ondersteuning van productgarantie; ondersteuning van productdiensten en -functionaliteit; productregistratie; voldoen aan productbestellingsverzoeken; reageren op vragen over producten; reageren op verzoeken om productinformatie of vragen over waar en hoe producten moeten worden geïnstalleerd; reageren op productklachten; wettelijke verdediging; en verkoopgerelateerde doeleinden.
 • Categorieën van bronnen van persoonlijke gegevens. We hebben mogelijk persoonlijke gegevens van u verzameld uit een of meer van de hier beschreven bronnen: mobiele applicaties die u naar uw telefoon hebt gedownload; onze verbonden producten; klantverzoeken door u gedaan, bijvoorbeeld online, via klantenservice of per post; sociale media; e-mails ontvangen van u; bezorgingsbedrijven; productdistributeurs en installateurs; en externe marketinggerelateerde bedrijven.
 • Categorieën geopenbaarde persoonlijke gegevens. In de voorgaande 12 maanden hebben we mogelijk de volgende categorieën persoonlijke gegevens geopenbaard voor zakelijke of commerciële doeleinden: identificatiegegevens, informatie over internet- en elektronische netwerkactiviteiten, commerciële informatie, audio- en visuele informatie en demografische informatie.
 • Categorieën van derden met wie we persoonlijke gegevens delen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met een of meer van de hier beschreven derden: met en tussen bedrijven die gemeenschappelijk eigendom van ons zijn; verkopers, dienstverleners en consultants die namens ons diensten verlenen; bedrijven die namens ons gegevens opslaan en verwerken; bedrijven die gegevensanalyses voor ons uitvoeren; bedrijven die onze producten helpen onderhouden en installeren; bedrijven die helpen bij het leveren en volgen van onze producten die zijn besteld, vervangen of gerepareerd; bedrijven die u informatie verstrekken over waar u onze producten en diensten kunt vinden of hebt geïnstalleerd; advocatenkantoren; bedrijven die u namens ons informatie over producten sturen; en bedrijven waarvoor u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens mee te delen.

Uw consumentenrechten

Consumenten in Californië hebben het recht op het verzoeken van toegang tot hun persoonlijke gegevens, aanvullende informatie over onze informatiepraktijken en verwijdering van hun persoonlijke gegevens, behoudens bepaalde uitzonderingen. Consumenten in Californië hebben ook het recht om af te zien van de verkoop van persoonlijke gegevens als een bedrijf hun gegevens verkoopt. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet. Hieronder beschrijven we hoe consumenten in Californië hun rechten in het algemeen en onder de CCPA kunnen uitoefenen. Houd er rekening mee dat u een gemachtigde kunt aanwijzen om deze rechten namens u uit te oefenen; we hebben echter een bewijs nodig dat de vertegenwoordiger door u is geautoriseerd en moeten uw identiteit bevestigen. We zullen u niet discrimineren als u ervoor kiest om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen. Houd er echter rekening mee dat we, voor uw bescherming, sommige van de hieronder opgesomde verzoeken niet kunnen uitvoeren als wij of een externe verificatieservice die we gebruiken uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Recht om te weten: u kunt toegang vragen tot de specifieke persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld in de afgelopen 12 maanden. U kunt ook om aanvullende informatie vragen over onze informatiepraktijken, waaronder de categorieën persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld, de bronnen van dergelijke verzameling, de categorieën persoonlijke gegevens die we delen voor een zakelijk of commercieel doel, en de categorieën van derden met wie we uw persoonlijke gegevens delen. U kunt deze verzoeken doen door te bellen met 1-800-464-2088 of een bezoek aan deze pagina. We zullen uw verzoek verifiëren met behulp van een identiteitsverificatieservice van derden. Houd er rekening mee dat we voor uw veiligheid niet aan bepaalde verzoeken kunnen voldoen als we uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Verwijderen: u kunt ons verzoeken de persoonlijke gegevens verwijderen die we over u hebben verzameld. Houd er rekening mee dat we bepaalde informatie kunnen bewaren zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U kunt deze verzoeken doen door te bellen met 1-800-464-2088 of een bezoek aan deze pagina. We zullen uw verzoek verifiëren met behulp van een identiteitsverificatieservice van derden. Houd er rekening mee dat we voor uw veiligheid niet aan bepaalde verzoeken kunnen voldoen als we uw identiteit niet kunnen verifiëren.

Cookies: zoals uitgelegd in dit beleid, gebruiken we cookies op deze website en, indien gewenst, kunt u alle cookies, inclusief advertentiecookies (indien van toepassing) uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen.

11 Burgers van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

Wettelijke basis voor verwerking
Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, verwerken wij persoonlijke gegevens van u in overeenstemming met de volgende wettige grondslagen:

 • We moeten persoonlijke gegevens over u gebruiken om aan onze verantwoordelijkheden uit hoofde van ons contract met u gevolg te geven. Wij kunnen, bijvoorbeeld, uw betalingsgegevens gebruiken om betalingen te verwerken via een derde betalingsverwerker, voor het leveren van de producten of diensten die u hebt aangevraagd, evenals uw contactgegevens zoals aanwezig in uw gebruikersprofiel om u correct te factureren en producten en diensten te koppelen aan uw account. Daarnaast kunnen we ook informatie over uw toestel verwerken om u software-updates en productondersteuning te bieden.
 • We hebben hiervoor uw toestemming. Wij sturen u, bijvoorbeeld, met uw toestemming commerciële e-mails met betrekking tot onze producten en diensten.
 • We hebben een legitiem belang bij het verwerken van persoonlijke gegevens van u. Wij kunnen, bijvoorbeeld, persoonlijke gegevens van u verwerken om onze Site te verstrekken, te beveiligen en te verbeteren en om onze producten en diensten te verbeteren.
 • We moeten persoonlijke gegevens van u verwerken in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die we hebben. We moeten bijvoorbeeld mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens van u bewaren om te bewijzen dat wij voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zoals het bewaren van verkoopinformatie over uw transacties bij ons en bepaalde e-mails die u ons toestuurt als bewijs van het correct gevolg geven door ons aan uw verzoeken, indien van toepassing.

Rechten van betrokkenen
Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u het recht om: (a) toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens; (b) verwijdering van uw persoonlijke gegevens; (c) te verzoeken om beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens; (d) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; en/of (e) het recht op dataportabiliteit.

Voor informatie over hoe u toegang krijgt tot persoonlijke gegevens en voor het uitoefenen van uw rechten, raadpleegt u de sectie Contact van deze Privacyverklaring.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

12. Derde partijen

Onze Site kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de content van deze sites van derden.

13. Privacy van kinderen

De Site is een website voor een algemeen publiek en niet bedoeld voor kinderen onder de leeftijd van 13. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens via onze websites, applicaties, services of hulpmiddelen van gebruikers in deze leeftijdsgroep.

14. Internationale overdracht

Aangezien wij internationaal actief zijn en veel van onze computersystemen zich momenteel in de VS bevinden, kunnen uw persoonlijke gegevens in de VS en elders worden verwerkt, waar gegevensbescherming en privacyregels misschien niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als in andere delen van de wereld, zoals de Europese Unie. U begrijpt dat de overheid in de VS mogelijk toegang krijgt tot de persoonlijke gegevens die u verstrekt, indien dat nodig is voor opsporingsdoeleinden. We gebruiken adequate middelen om gegevens binnen de regels van de toepasselijke wetgeving over te dragen.

Als u zich in de EER bevindt, bieden we adequate bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, onder meer via een reeks overeenkomsten tussen bedrijven op basis van de standaardcontractbepalingen die zijn toegestaan onder EU-wetgeving. U kunt voor het ontvangen van een kopie van deze overeenkomsten contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

15. Kennisgeving in verband met updates

Van tijd tot tijd kunnen we deze Privacyverklaring bijwerken. U stemt ermee in dat wij u op de hoogte kunnen brengen van belangrijke wijzigingen in de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens door een kennisgeving op de Site te plaatsen. U dient de Site regelmatig te controleren op updates. We zullen u ook op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken.

16. Contact

Als uw vragen niet online worden beantwoord, kunt u ons een e-mail sturen op masterlock@mlock.com of ons een schrijven sturen op het adres:

Master Lock Company LLC World Headquarters Attn: Customer Care
6744 S Howell Avenue Oak Creek, WI 53154 Telefoonnummer: 1-800-464-2088

© 2024 Master Lock Company LLC. Alle rechten voorbehouden.

Voor klanten of gebruikers in de EER is de gegevensbeheerder voor doeleinden van uw persoonlijke gegevens Master Lock Company LLC. Voor eindgebruikers van het Vault Enterprise-product of eindgebruikers van Master Lock-klanten is de gegevensbeheerder de Vault Enterprise-klant of uw werkgever.