Bij Master Lock is de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers altijd een prioriteit. In deze snel evoluerende tijd nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 in onze gemeenschappen en onze faciliteiten te helpen verminderen, terwijl we blijven voldoen aan de behoeften van onze klanten. Bezoek voor de meest actuele informatie en bronnen betreffende COVID-19 de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Privacyverklaring van Master Lock Company LLC

Ingangsdatum: 25 mei 2018.

Welkom! Bedankt voor uw bezoek aan een aanbod van Master Lock Company. Ter informatie bieden we u deze kennisgeving met uitleg over onze praktijken met online gegevens en de keuzes die u kunt maken wat betreft het verzamelen en gebruiken van de gegevens die u verstrekt of die wij verzamelen via onze website en onze andere gerelateerde mobiele websites, diensten, hulpmiddelen, mobiele en andere applicaties waarop deze Privacyverklaring betrekking heeft (de 'Site'). De Site is eigendom van en wordt beheer door Master Lock Company LLC.

Inhoud

 1. Strekking en instemming
 2. Gegevens die wij verzamelen
 3. Gebruiksdoelen en bewaren van gegevens
 4. Uw keuzes
 5. Openbaren van gegevens aan derde partijen
 6. Gegevens die u deelt op de Site
 7. Communicatievoorkeuren en marketing (uitschrijving)
 8. Volgtechnologieën (cookies)
 9. Uw persoonlijke gegevens inzien, controleren en wijzigen
 10. Kennisgeving aan inwoners van Californië
 11. Rechten van betrokkenen in de EU
 12. Koppelingen naar sites van derden
 13. Beveiliging van uw gegevens
 14. Privacy van kinderen
 15. Internationale informatieoverdracht
 16. Kennisgeving in verband met updates
 17. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Privacyverklaring

2. Gegevens die wij verzamelen

(a) Gegevens registratie en account: u mag op onze Site rondkijken zonder ons te vertellen wie u bent of ook maar enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. Kiest u ervoor om u te registreren voor een account bij ons, dan vragen wij van u het aanmaken van een gebruikersnaam en wachtwoord, kiest u ervoor uw persoonlijke gegevens te verstrekken en bent u niet langer anoniem voor ons. Wanneer u een account aanmaakt, een profiel creëert, producten koopt, of anderszins interactie heeft met onze Site, verstrekt u wellicht persoonlijke gegevens, zoals naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, betaalgegevens, postcode en andere relevante gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen gekoppeld aan uw account/profiel wanneer u inlogt als ingeschreven gebruiker. We verzamelen ook gegevens met betrekking tot het bedrijf dat u vertegenwoordigt en demografische gegevens zoals domeingegevens, postcodes en interessegebieden.

(b) Gegevens voor het reageren op uw verzoeken: U verstrekt ons mogelijk uw persoonlijke gegevens zodat we kunnen reageren op uw verzoeken, u nieuwsbrieven en andere berichten kunnen sturen die u aanvraagt. Informatie over hoe u kunt aangeven dat u geen berichten van ons meer wilt ontvangen, vindt u in de paragraaf 'Uw keuzes' hieronder.

(c) Informatie uit andere bronnen: de gegevens die wij verzamelen worden mogelijk gecombineerd met gegevens die elders zijn vastgelegd en die zij in overeenstemming met de wet en/of uw toestemming hebben verkregen.

(d) Mobiele gegevens: indien u de Site via een mobiel toestel bezoekt, kunnen wij bijkomende gegevens van u verzamelen (bijvoorbeeld, uw unieke toestelidentificatie of een mobiel nummer).

(e) Technische gebruiksgegevens: Wanneer u onze Site bezoekt, verzamelen wij gebruiksgegevens die door uw computer, mobiel of ander toegangsapparaat naar ons zijn verzonden en die ons vertellen hoe u de Sites gebruikt ('gebruiksgegevens'). Wij gebruiken volgtechnologieën, zoals pixel-tags, cookies, flash-cookies, Clear GIF's (web beacons), embedded scripts, Javascript, lokale opslag en e-tags/cache browsers voor het verzamelen van gebruiksgegevens. Tijdens uw bezoek kan het zijn dat we met softwaretools metingen doen en sessiegegevens verzamelen, zoals paginareactietijd, downloadfouten, bestede tijd op specifieke pagina's en gegevens betreffende paginainteractie.

Gebruiksdoelen en bewaren van gegevens

(a) Het is onze bedoeling alleen die gegevens te verzamelen en te gebruiken, die volgens ons nodig zijn voor onze legitieme zakelijke belangen, het beter begrijpen van uw interesses en het verbeteren van uw ervaring als gebruiker van de Site. Zie voor meer informatie over het gebruik van volgtechnologieën en cookies paragraaf 8 van deze privacyverklaring.

(b) Het verstrekken van persoonlijke gegevens is een vereiste voor het verkrijgen van de diensten die u mogelijk vraagt en/of voor onze bedrijfsuitoefening, inclusief onze Site. U wordt gevraagd de hierboven vermelde gegevens te verstrekken als u de producten en/of diensten wilt ontvangen die in deze paragraaf omschreven zijn. Niet verstrekken van de gegevens betekent dat wij niet in staat zullen zijn diensten die u vraagt te leveren of zal ons beperken in het laten werken van de Site.

(c) Beheren van onze Site: wij gebruiken de verzamelde gegevens om (I) te reageren op uw verzoeken of bestellingen; (II) klantenservice te bieden (bijvoorbeeld om geschillen op te lossen, feedback te geven of problemen met uw account/profiel of de Site op te lossen); (III) uw ervaring aan te passen door content op de Site aan te bieden, inclusief gerichte reclame/communicatie waarvan wij geloven dat deze voor u het meest interessant is; (IV) de Site te verbeteren; (V) u informatie te geven over uw account; en (VI) u een veilige, efficiënte en aangepaste ervaring te bieden.

(d) Analyseren en aggregeren van niet-persoonlijke gegevens: we gebruiken geaggregeerde informatie over onze gebruikers en niet-persoonlijke gegevens voor het analyseren van de Site en gebruikersgedrag, en we stellen geaggregeerde rapporten op.

(e) Fraudepreventie: we gebruiken gegevens van de Site voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude, breuken in de beveiliging, en potentiële ongeoorloofde of strafbare activiteiten en het afdwingen van onze Gebruiksvoorwaarden.

(f) Met u communiceren: we gebruiken uw gegevens voor contact met u voor het onderhouden van de Site, uw account, of om te voldoen aan de door u aangegeven voorkeuren, of voor het leveren van ander door u aangevraagde diensten, zoals beschreven op het moment dat we de gegevens van u, of voor contact met uit hoofde van andere wettelijk toegestane redenen.

(g) Marketinganalyse: we kunnen de gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) gebruiken voor marketinganalyses.

(h) Bewaren van gegevens: uw gegevens worden door ons bewaard voor zolang dat voor ons nodig om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen en andere zakelijke doeleinden, waaronder internationale wettelijke verplichtingen voor het bewaren van gegevens.

4. Uw keuzes

U bepaalt hoe en wanneer u meldingen wilt ontvangen van Master Lock Company LLC op de Site of door het volgen van de instructies in de kennisgevingen. Heeft u ermee ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens voor meerdere specifieke doeleinden gebruiken; of ons expliciet toestemming gegeven voor het verzamelen van speciale/gevoelige categorieën persoonlijke gegevens, dan kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. Ga voor meer informatie over hoe u zich uitschrijft voor marketingcommunicaties naar paragraaf 7 (Communicatievoorkeuren en marketing (uitschrijven)), en voor informatie over hoe u uw persoonlijke gegevens kunt wijzigen of bijwerken naar paragraaf 9 (Uw persoonlijke gegevens inzien, controleren en wijzigen). Ga voor informatie over de rechten van burgers van de Europese Economische Ruimte (EER), naar Paragraaf 11 (Rechten van betrokkenen in de EU).

5. Doorgeven

Gegevens die zijn verzameld op de Site, kunnen worden gedeeld met:

(a) De ondernemingsfamilie van Fortune Brands Home & Security, Inc.: we kunnen de informatie die we over u verzamelen delen met de Fortune Brands-ondernemingsfamilie en hun en onze gelieerde en dochterondernemingen, evenals met externe leveranciers en dienstverleners. De gegevens kunnen worden geopenbaard (I) om gezamenlijke content en onze diensten te leveren (bijvoorbeeld, registratie, transacties, analyse en klantenondersteuning); (II) om mogelijk illegale handelingen, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te helpen detecteren en voorkomen; (III) voor het begeleiden van beslissingen over Fortune Brands Home & Security of de activiteiten, activa, uitvoering, rechten, producten, sites, applicaties, services, hulpmiddelen en communicatie van derden en (IV) voor verwerking en opslag van gegevens. Leden van onze bedrijfsfamilie kunnen deze gegevens gebruiken om u marketingcommunicatie te sturen en u heeft de mogelijkheid om u uit te schrijven voor communicatie per e-mail.

(b) Serviceproviders en andere derde partijen We zijn gerechtigd uw gegevens door te geven aan dienstverleners onder contract die helpen met onze bedrijfsactiviteiten (zoals, maar niet beperkt tot, fraudeonderzoeken, het verzamelen van facturen, betalingsverwerking, verzending, werving, werkgelegenheid, onderzoek en siteanalyses en -werkzaamheden). We kunnen uw gegevens ook delen met derden in geval van verdediging tegen juridische claims; het onderzoeken, voorkomen of bestrijden van illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid of schending van de gebruiksvoorwaarden van Master Lock Company LLC; om onze activiteiten, bezittingen en intellectuele eigendom te beschermen; om ons toe te laten passende rechtsmiddelen te zoeken of schade te beperken; om een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht van activa of andere vervreemding van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen na te streven; of zoals anderzins vereist door de wet.

(c) Andere entiteiten met uw instemming Andere derde partijen aan wie u ons expliciet vraagt uw gegevens te verzenden (of van wie u anderszins expliciet op de hoogte bent gesteld en toestemming hebt gegeven bij het gebruik van een specifieke dienst).

(d) Handhaving van regels en wetten Wetshandhaving, overheidsinstanties of geautoriseerde derde partijen, in reactie op een geverifieerd verzoek verband met een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit of enige andere activiteit die ons, u of een andere Master Lock Company LLC-gebruiker kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen zullen we alleen gegevens bekend maken die relevant en noodzakelijk is voor de inspectie of het onderzoek.

(e) Overgang van bestuur - nieuwe eigenaars Andere bedrijfsentiteiten, mochten we plannen hebben om samen te gaan met of overgenomen te worden door deze. Als een dergelijke combinatie zich voordoet, zullen we met in redelijkheid te verwachten inspanningen de nieuwe gecombineerde entiteit verzoeken deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonlijke informatie te volgen. Als uw persoonlijke gegevens anders dan in deze Privacyverklaring worden gebruikt, ontvangt u hiervan vooraf bericht.

(f) Advertentienetwerken Op de Site kunnen we met derden samenwerken voor reclamedoeleinden, verzorging van het verzamelen van gegevens, rapportage, meting van advertentiereacties en siteanalyses en hulp bij het leveren van relevante marketingberichten en advertenties. Deze derden kunnen hun eigen volgtechnologieën/cookies bekijken, bewerken of instellen. Het gebruik van deze technologieën door deze derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacybeleid en valt niet onder deze Privacyverklaring. Ze kunnen ook informatie verkrijgen over andere applicaties die u hebt gedownload naar uw mobiele toestel, de mobiele websites die u bezoekt en andere informatie over u of uw apparaat, om anonieme gerichte advertenties op de Site en elders te analyseren en te bedienen.

(g) Bedrijven in de mobiele sector Als u de website bezoekt via een mobiel toestel, kunnen we uw gegevens ook delen met providers, besturingssystemen en platforms.

6. Gegevens die u deelt op de Site

Plaatst u informatie of content, zoals door foto's, commentaar op een blog of deelname aan online forums of communities, of communiceert u met onze Site via sociale-mediasites, plug-ins of andere applicaties, dan kan, afhankelijk van uw privacy-instellingen, deze informatie openbaar worden op internet. Wij kunnen verder gebruik van deze informatie niet voorkomen. U kunt bepalen welke gegevens u deelt via privacy-instellingen die beschikbaar zijn op sommige social-mediasites. Raadpleeg het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze derden voor meer informatie over hun privacypraktijken, die wij niet in de hand hebben.

7. Communicatievoorkeuren en marketing (uitschrijven)

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw toestemming. We kunnen uw gegevens combineren met gegevens die we verzamelen via andere bedrijven en deze gebruiken om de Site te verbeteren en te personaliseren. Als u geen marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen, kunt u uw communicatievoorkeuren aangeven in de directe communicatie van ons of via uw account-/profielinstellingen. U mag voor uw geregistreerde account niet afzien van administratieve e-mails (bijvoorbeeld e-mails over uw transacties of beleidswijzigingen).

8. Volgtechnologieën (cookies)

Wanneer u de Site bezoekt, kunnen wij en onze zakelijke partners volgtechnologieën gebruiken om uw online ervaring te verbeteren of ons aanbod aan te passen.

Nog een paar belangrijke dingen die u moet weten over ons gebruik van volgtechnologieën (cookies):

 • We bieden bepaalde functies die alleen beschikbaar zijn dankzij het gebruik van volgtechnologieën.
 • We gebruiken zowel sessie- als persistente volgtechnologieën. Volgtechnologieën (bijvoorbeeld cookies) kunnen persistent zijn (d.w.z. ze blijven op uw computer totdat u ze verwijdert) of tijdelijk (d.w.z. ze gaan mee totdat u uw browser afsluit). U bent altijd vrij om volgtechnologieën te weigeren als uw browser dit toestaat, hoewel dit uw gebruik van de Site kan verstoren. Raadpleeg de help van uw browser, browseruitbreidingen of geïnstalleerde applicaties voor instructies over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van volgtechnologieën zoals cookies.
 • Als u een geregistreerde gebruiker bent en u specifiek verzoekt dat onze website uw inloggegevens onthoudt, staat u ons toe om een permanente cookie op uw computer te plaatsen.
 • U kunt volgtechnologieën/cookies tegenkomen van onze externe serviceproviders, die we op onze site hebben toegestaan die ons helpen met verschillende aspecten van onze website-activiteiten en -services, zoals Google Analytics.
 • U kunt ook volgtechnologieën van derden tegenkomen op bepaalde pagina's van de websites die wij niet in de hand en niet geautoriseerd hebben. (Als u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die is gemaakt door een andere gebruiker, kan er een cookie worden geplaatst door die webpagina).
 • We kunnen de video's die u op de site bekijkt, gericht gaan volgen. U stemt ermee in dat we uw videoweergave via de Site of sociale media van derden volgen gedurende tot twee jaar of zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

9. Uw persoonlijke gegevens inzien, controleren en wijzigen

Geregistreerde leden kunnen op elk gewenst moment persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen door in te loggen op hun account op de Site. Uw persoonlijke gegevens werkt u het best onmiddellijk bij zodra deze veranderen of niet kloppen. We mogen bepaalde gegevens van afgesloten accounts bewaren, zodat we ons aan de wet kunnen houden, fraude kunnen voorkomen, kunnen helpen met onderzoeken, geschillen kunnen oplossen, programma's kunnen analyseren, onze Gebruiksvoorwaarden kunnen handhaven of andere wettelijke toegestane maatregelen kunnen nemen. Net zo mogen we, als uw account of lidmaatschap wordt beëindigd of opgeschort, bepaalde gegevens bewaren om herregistratie te voorkomen.

10. Kennisgeving aan inwoners van Californië

Hoe reageren we op Do Not Track-signalen voor inwoners van Californië. California Business & Professions Code Section 22575(b) (zoal geamendeerd met ingang van 1januari 2014) stelt dat inwoners van Californië het recht hebben om te weten hoe Master Lock Company LLC reageert op 'Do Not Track'-browserinstellingen. Master Lock Company LLC onderneemt momenteel geen acties om te reageren op Do Not Track-signalen omdat er nog geen uniforme technologische standaard is ontwikkeld. We blijven nieuwe technologieën beoordelen en kunnen een standaard implementeren zodra deze een feit is.

11. Rechten van betrokkenen in de EU

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u het recht om: (a) toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens en rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens; (b) verwijdering van uw persoonlijke gegevens; (c) te verzoeken om beperkingen op de verwerking van uw persoonlijke gegevens; (d) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; en/of (e) het recht op dataportabiliteit.

Voor informatie over hoe u toegang krijgt tot persoonlijke gegevens en voor het uitoefenen van uw rechten, raadpleegt u de sectie Contact van deze Privacyverklaring.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

12. Derde partijen

Onze Site kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de content van deze sites van derden.

13. Beveiliging

We slaan uw gegevens op en verwerken deze op onze servers in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. We handhaven technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging te beschermen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens correct zijn. Als u van mening bent dat uw inloggegevens gecompromitteerd zijn, moet u contact met ons opnemen zoals aangegeven in de sectie Contact hieronder.

14. Privacy van kinderen

De Site is een website voor een algemeen publiek en niet bedoeld voor kinderen onder de leeftijd van 13. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens via onze websites, applicaties, services of hulpmiddelen van gebruikers in deze leeftijdsgroep.

15. Internationale overdracht

Aangezien wij internationaal actief zijn en veel van onze computersystemen zich momenteel in de VS bevinden, kunnen uw persoonlijke gegevens in de VS en elders worden verwerkt, waar gegevensbescherming en privacyregels misschien niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als in andere delen van de wereld, zoals de Europese Unie. Als u een account/profiel aanmaakt, stemt u in met de verzameling en/of verwerking in de VS van uw persoonlijke gegevens en volgtechnologieën/cookies zoals beschreven in deze Verklaring. U begrijpt dat de Amerikaanse overheid toegang kan krijgen tot de persoonlijke gegevens die u verstrekt, indien nodig voor inspectiedoeleinden. We gebruiken adequate middelen om gegevens binnen de regels van de toepasselijke wetgeving over te dragen.

16. Kennisgeving in verband met updates

Van tijd tot tijd kunnen we deze Privacyverklaring bijwerken. U stemt ermee in dat wij u op de hoogte kunnen brengen van belangrijke wijzigingen in de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens door een kennisgeving op de Site te plaatsen. U dient de Site regelmatig te controleren op updates. We zullen u ook op de hoogte brengen van belangrijke veranderingen in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken.

17. Contact

Als uw vragen niet online worden beantwoord, kunt u ons een e-mail sturen op masterlock@mlock.com of ons een schrijven sturen op het adres:

Master Lock Company LLC World Headquarters Attn: Customer Care
6744 S Howell Avenue Oak Creek, WI 53154 Telefoonnummer: 1-800-464-2088

© 2020 Master Lock Company LLC. Alle rechten voorbehouden.