Professionele lockoutdiensten

 • Ontwikkeling van lockoutprogramma
 • Geschreven lockoutprocedures
 • Compliance-training
 • Inspecties en audits
Professionele lockoutdiensten

Bewezen expertise in lockout-compliance

Voortdurende verbetering

Master Lock's team van lockoutexperts kan ervoor zorgen dat uw bedrijf volledig aan alle eisen voldoet door ons systematische schrijfproces voor audit- en visuele lockoutprocedures.

We kunnen uw bedrijf helpen met:

 • Geschreven lockoutprogramma- en procedure-ontwikkeling
 • Compliance-training
 • Evoluerende behoeften aan lockoutuitrusting
 • Doorlopend vereiste evaluaties

Ontwikkeling van lockoutprogramma

Door consultatie ter plekke zal ons team uw werklocatie beoordelen voor het ontwikkelen van een uitgebreid lockoutprogramma.

 • Uw bestaande lockoutprogramma beoordelen.
 • Uw huidige lockoutuitrusting evalueren en bruikbare aanbevelingen doen.
 • Een workshopsessie organiseren die ingaat op details die specifiek zijn voor de locatie in verband met het ontwikkelen van uw geactualiseerde lockoutprogramma.
 • Een geschreven samenvattingsdocument leveren dat dient als uw blauwdruk voor het doorvoeren van een lockoutprogramma binnen uw bedrijf.

Ontwikkeling van geschreven lockoutprocedure

Geschreven lockoutprocedure

Ons team zal uw werkomgeving diepgaand analyseren, het inventaris en de layout van het bedrijf evalueren om efficiënte en accurate lockoutprocedures te ontwikkelen die aan uw specifieke behoeften voldoen. De resultaten worden zowel digitaal als op gelamineerd papier geleverd, gereed voor onmiddellijk gebruik binnen uw bedrijf.

Stap 1

Uitrusting- en energiebronidentificatie

Stap 2

Ontwikkeling van lockoutprocedures

Stap 3

Klantbeoordeling en -goedkeuring

Stap 4

Afdrukken en toepassen van lockoutposters

Stap 5

Medewerkerstraining en managementconsultancy

Training in lockoutcompliance

Lockouttraining op maat afgestemd op uw bedrijf!

Optie 1

Lockout voor management 24 contacturen op locatie Ontwikkelen of uitbreiden van competenties in het organiseren en creëren van lockoutprogramma's, het trainen van medewerkers, het uitvoeren van procedures en auditen van personeel, en deelname van contractanten aan uw lockoutprogramma.

Optie 2

Lockout voor geautoriseerde medewerkers 2-3 contacturen op locatie Lockouttraining voor uw personeel die zo is opgezet dat wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten en lockoutbeleid, procedures en toepassingsmethoden voor uitrusting worden behandeld die specifiek zijn voor de locatie.

Optie 3

Lockout voor betrokken personeel 1 contacturen op locatie Lockouttraining die voldoet aan alle wettelijke vereisten en verantwoordelijkheden behandelt voor betrokken personeel specifiek voor de locatie.

Ondersteuning bij inspectie en auditing

Periodieke evaluatie van de effectiviteit en juistheid van geschreven procedures binnen uw bedrijf is wettelijk vereist. Onze uitgebreide auditingservice wordt op locatie uitgevoerd om het volgende binnen uw bedrijf te evalueren:

 • Inhoud van uw lockoutprogramma en aanbevelingen voor updates
 • Evaluatie van uw huidige geschreven lockoutprocedures
 • Inspectie van de prestaties van uw geautoriseerde lockoutpersoneel
 • Beoordeling van uw methoden voor lockouttraining
 • Doonemen van de status van actiepunten
 • Verificatie van uitgevoerde correctieve acties op grond van interne audits uit het verleden, gerelateerde incidenten of meldingen
 • Aanbevelingen ter verbetering van compliance-inspanningen in overeenstemming met best practices in de sector

Meer weten

Voor gedetailleerde specificaties van de Master Lock Professional Lockout Service, kunt u hieronder meer informatie aanvragen.

Vandaag aanvragen!