Een systeem met hoofdsleutel ontwerpen

Voorwaarden voor sleutels

Stap 1: bepaal de omvang van het systeem met hoofdsleutel. Neem het volgende in overweging:

  • Huidige gebruikers: vaak kan het raadplegen van een organigram helpen om de bestaande behoeften vast te stellen.
  • Toekomstige behoeften: vaak wordt een levensduur van 10 jaar voor een systeem met hoofdsleutel aanbevolen:
    • verloop en ontslag personeel
    • toegenomen aantal medewerkers
    • uitbreiding gebouw
    • verloren sleutels

Stap 2: stel vast of een systeem met hoofdsleutel met alleen een hangslot of een hangslot en deurslot (deursleutel of verwisselbare kern) het geschiktst is voor uw organisatie.

Meer informatie: